Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

Tytuł:

uchwała nr XXIX/151/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynarodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastęptw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-06-10
Organ wydający:Rada Miejska w Tykocinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 122 pozycja: 1341
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia,Nauczyciele: dodatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-95/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2009r. stwwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIX/151/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr 120/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dorażnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

  uchwała nr XXIV/103/08 Rada Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.436

  uchwała nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kuryłówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

  Czy dyrektor szkoły korzystający z tytułu zajmowanego stanowiska ze zniżki godzin, może mieć godziny ponadwymiarowe i w jakiej wysokości? Np. 3 godz. obowiązkowe i (...)

 • Godziny ponadwymiarowe nauczycieli

  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dyrektor przedszkola ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, jednak zaistniała taka sytuacja, że zmuszony jest prowadzić (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

  uchwała nr XXIX/204/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.120.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-96/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 166/XXVII/09 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.120.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.KK.0911-94/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 maja 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/192/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat oraz wysokość i warunki wypłacania nagród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.120.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-93/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 maja 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/108/09 Rady Gminy Kobylin ? Borzymy z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin - Borzymy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.120.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-92/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/131/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.