Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-06-08
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 123 pozycja: 1359
Hasła:Drogi,ulice: nazwy ulic
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.50

  uchwała nr XV/98/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XLII/231/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.49.86

  uchwała nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.9.78

  uchwała nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.226

  uchwała nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  uchwała nr XXIV/198/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-103/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLI/514/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-100/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/197/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie opłaty stałej za usługi przedszkolne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-98/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/204/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-95/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2009r. stwwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIX/151/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.