Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

Tytuł:

informacja Starosty Suwalskiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w informacji Starosty Suwalskiego z dnia 24 marca 2009 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 85 z dnia 3 kwietnia 2009 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-06-08
Organ wydający:Starosta Suwalski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 123 pozycja: 1372
Hasła:Nieruchomości: informacja o operacie opisowo kartograficznym
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3366

  uchwała nr 649/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 121/2007 z dnia 27.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3365

  uchwała nr 648/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 643/2006 z dnia 30.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.100

  uchwała nr X/90/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale NR IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.630

  zarządzenie nr 10/pcpr/2010 Starosty Pyrzyckiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 8/PCPR/2010 Starosty Pyrzyckiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

 • DZ. URZ. 2012.289

  uchwała nr XVII/210/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  porozumienie Powiatu Bielskiego z dnia 25 maja 2009r. Porozumienie w sprawie określenia podstawowych zasad udziału stron w realizacji zadania pn. ?Przebudowa układu komunikacyjnego drogi Nr 1704B od granicy powiatu ? Sielc ? do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień ? Rudka ? Boćki? odcinka drogi przebiegającego przez teren administracyjny gminy Rudka tj. Olendy ? granica powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  porozumienie nr 2/OKS/2009 z dnia 15 maja 2009r. w sprawie przekazania Gminie Jeleniewo do realizacji zadania własnego Powiatu Suwalskiego, polegającego na prowadzeniu sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bachanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  porozumienie nr 1/OKS/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań publicznych w zakresie udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Powiatu Suwalskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz uczniom - w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-104/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 czerwca 2009r. stwierdzające niewazność w części uchwały Nr XVIII/120/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-102/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIV/198/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.