Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.1

Tytuł:

uchwała nr XX/174/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dziadkowice, gmina Dziadkowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-06-15
Organ wydający:Rada Gminy Dziadkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 1396
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.1

  uchwała nr XX/176/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaręby, gmina Dziadkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.1

  uchwała nr XX/173/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kąty, gmina Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.1

  uchwała nr XX/175/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipiny, gmina Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.1

  uchwała nr XX/172/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żurobice, gmina Dziadkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.126.1

  uchwała nr XX/153/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dziadkowice.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.1

  uchwała nr XX/173/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kąty, gmina Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.1

  uchwała nr XX/172/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żurobice, gmina Dziadkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.1

  decyzja nr OLB-4210-16(8)/2009/463/V/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiebiorstwa energetycznego "Przedisębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Białostockiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-112/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/92/09 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-111/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.