Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

Tytuł:

ogłoszenie nr A-0161-83/09 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-06-26
Organ wydający:Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 136 pozycja: 1510
Hasła:Alkohol: biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.17

  ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.49

  ogłoszenie nr A-0161-12/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2011r. w przedmiocie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.13.27

  ogłoszenie nr A-0161-05/10 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2010r. w przedmiocie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr Adm. 0151-219/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 października 2011r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • Dziennik Urzędowy

  lista Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2009r. Lista biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-116/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 4 w części: "lub realizowanego" załącznika do uchwały Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy Białowieża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXII/105/09 z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 4 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zazad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin, tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, tygodniowej liczby godzin , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom i psychologom szkolnym oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć logopedom oraz doradcom zawodowym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XIX/174/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.