Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.138.1

Tytuł:

uchwała nr 23/16/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biuebrza za 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-01
Organ wydający:Zarząd Związku Komunalnego Biebrza
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 138 pozycja: 1514
Hasła:Budżet sprawozdania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.120.1

  uchwała nr 32/26/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.99.11

  uchwała nr 1/1/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.138.1

  uchwała nr XLIII/538/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.138.1

  uchwała nr XXXVI/339/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, aresztem śledczym, torami kolejowymi i obszarem leśnym w Suwałkach.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  ogłoszenie nr A-0161-83/09 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-116/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 4 w części: "lub realizowanego" załącznika do uchwały Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy Białowieża


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.