Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.144.1

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-118/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 ust. 2 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIX/151/09 Rady Gminy Płaska z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-10
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 144 pozycja: 1574
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.144.1

  uchwała nr XXIX/119/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.144.1

  uchwała nr XXVI/188/09 ; Rady Gminy Kolno z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.144.1

  uchwała nr XXVI/186/09 ; Rady Gminy Kolno z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.144.1

  uchwała nr XXVI/180/09 ; Rady Gminy Kolno z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Kolno

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.144.1

  uchwała nr XXV/209/09 Rady Gminy Gródek z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Gródek.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.