Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

Tytuł:

uchwała nr 138/XXIII/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-15
Organ wydający:Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 145 pozycja: 1585
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.9.181

  uchwała nr 158/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.9.182

  uchwała nr 159/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.27.50

  porozumienie międzygminne Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Wysokie Mazowieckie zarządzania urządzeniami zaopatrzenia w wodę stanowiącymi własność Gminy Wysokie Mazowieckie dla celów realizacji zadania Gminy Wysokie Mazowieckie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.45.43

  uchwała nr 109/XIX/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.183.1

  uchwała nr 143/XXIV/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr 133/XXIII/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2009-2014

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXXI/195/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Radziłów oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXXI/192/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXI/130/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.