Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

Tytuł:

uchwała nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami w Gminie Rajgród na lata 2009 ? 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-20
Organ wydający:Rada Miejska w Rajgrodzie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 147 pozycja: 1608
Hasła:Zabytki

Uchwała Nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami w Gminie Rajgród na lata 2009 ? 2012. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 130, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się1), co następuje: § 1.  Przyjmuje się ?Gminny program opieki nad zabytkami w Gminie Rajgród na lata 2009 - 2012?, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda Załącznik do Uchwały Nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr XXIV 162 09 Zał 1 Zalacznik1.doc

ID: KDNFMEBNBIGGZUWVVQRLBGYKG. Niepodpisany.

Strona 1 / 2

Jan Duda Załącznik do Uchwały Nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr XXIV 162 09 Zał 1 Zalacznik1.doc

ID: KDNFMEBNBIGGZUWVVQRLBGYKG. Niepodpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.261

  uchwała nr XXXV/388/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2009 - 2012"

 • DZ. URZ. 2010.221.1486

  uchwała nr XXXVII/294/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Wojnicz na lata 2009-2013?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.913

  uchwała nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2009-2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.196

  uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kuryłówka na lata 2010-2014"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.183.1

  uchwała nr XXXII/138/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Szumowo na lata 2009-2012".

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.146.1

  obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.146.1

  uchwała nr XXIV/257/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/201/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 14 listopada 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.146.1

  uchwała nr 333/XLVI/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Kard. S. Wyszyńskiego, Gen. W. Sikorskiego i Zawadzkiej)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.146.1

  uchwała nr 332/XLVI/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.146.1

  uchwała nr XXXII/147/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.