Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-123/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/158/09 Rady Gminy Augustów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycleli zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-27
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 150 pozycja: 1658
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4522

  uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.3156

  uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1635

  uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3742

  uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz ? dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. 2012.1965

  uchwała nr XVIII/36/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XXVIII/210/09 Rady Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2009-2014

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Giełczyn położonej na terenie Gminy Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XIX/108/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Czartajew i Stare Moczydły w sprawie zmiany nazewnictwa miejscowości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XVIII/125/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wąsosz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.