Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-125/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/123/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynarodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-27
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 150 pozycja: 1659
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XV/101/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr XX/132/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.61

  uchwała nr XLI/162/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1671

  uchwała nr XIII/104/2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXII/118/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-123/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/158/09 Rady Gminy Augustów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycleli zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XXVIII/210/09 Rady Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łomża na lata 2009-2014

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Giełczyn położonej na terenie Gminy Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  uchwała nr XIX/108/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Czartajew i Stare Moczydły w sprawie zmiany nazewnictwa miejscowości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.