Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

Tytuł:

uchwała nr 342/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian w statucie Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-29
Organ wydający:Rada Miejska Łomży
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 151 pozycja: 1663
Hasła:Statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.205.6031

  uchwała nr 619/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.4777

  uchwała nr 160/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5495

  uchwała nr 406/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: nadania statutu Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.33.33

  uchwała nr 253/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008r. sprawie budżetu miasta Łomży na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr 267/XXXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  uchwała nr XXVIII/165/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  zarządzenie nr 85/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  zarządzenie nr 84/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szepietowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-125/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/123/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynarodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-123/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/158/09 Rady Gminy Augustów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycleli zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.