Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

Tytuł:

uchwała nr XXVI/137/09 Rady Gminy Puńsk z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-29
Organ wydający:Rada Gminy Puńsk
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 151 pozycja: 1664
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Łomża z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  uchwała nr XIX/131/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.111.1

  uchwała nr XXV/128/09 Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Giby z dnia 25 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-143/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Łomża z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  uchwała nr 342/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian w statucie Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  uchwała nr XXVIII/165/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  zarządzenie nr 85/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  zarządzenie nr 84/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szepietowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-125/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/123/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynarodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.