Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.16

Tytuł:

uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-16
Organ wydający:Rada Gminy Kolno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 16 pozycja: 161
Hasła:Statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2051

  uchwała nr XXIII/100/12 Rady Gminy Kolno z dnia 28 czerwca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.269.445

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1965

  uchwała nr XVI/185/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu

 • DZ. URZ. 2012.44

  uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3293

  uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Ojrzeniu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu oraz rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.16

  uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy Czyżew Osada z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie-Osadzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.15

  uchwała nr XXI/110/08 Rady Gminy Giby z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gibach zadania z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.15

  uchwała nr XXI/109/08 Rady Gminy Giby z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.15

  uchwała nr XX/149/08 Rady Gminy Szypliszki z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.15

  uchwała nr XII/74/08 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.