Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

Tytuł:

zarządzenie nr 175/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-08-25
Organ wydający:Wójt Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 170 pozycja: 1808
Hasła:

Zarządzenie Nr 175/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok. Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz Uchwały Rady Gminy Płaska Nr XVI/123/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Płaska na 2009 rok, zarządza się, co następuje: § 1. Dokonać w planie wydatków przesunięć miedzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 33.993,- zł.:

Zmniejszyć wydatki dział 750 rozdział 75023 §§ 4300 Kwota zmniejszenia 3.100,Zwiększyć wydatki dział 750 rozdział 75011 75023 75095 75412 75647 80101 80103 80146 85212 85219 85228 §§ 4440 4440 4430 4010 4170 4610 4010 4270 4040 4700 4440 4440 4440 Kwota zwiększenia 50,1.934,1.116,2.000,1.500,1.000,126,20.000,150,5.900,50,100,67,-

754 756 801

75412 75647 80101 80146

4210 4210 4040 4210 4410 4300 4300 3020

3.500,1.000,276,20.000,5.900,50,100,67,-

754 756 801

852

85212 85219 85228

852

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 9.238.062,- zł., w tym: a) dochody bieżące ? 6.179.062,-zł., b) dochody majątkowe ? 3.059.000,-zł.

2) wydatki ogółem - 11.750.200,-zł., w tym: a) wydatki bieżące ? 5.816.200,-zł., b) wydatki majątkowe ? 5.934.000,-zł. 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.512.138,-zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.368.000,-zł, oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 144.138,-zł.; 4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 182.835,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów  zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Wójt Gminy mgr. Wiesław Gołaszewski

ID: YKKITD. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XXV/138/09 Rady Gminy Sejny z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XXV/163/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XXVI/319/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 r

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.