Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

Tytuł:

uchwała nr XV/97/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Sztabin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 18 pozycja: 190
Hasła:Czystość i porządek: regulamin utrzymania czystości i porządku
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/194/2010 z dnia 27 września 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno

 • DZ. URZ. 2010.98.1916

  uchwała nr XXXII/181/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiek"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.164.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.K.K.0911-130/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2009r. stwierdzam nieważność uchwały Nr 339/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXIV/131/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2008r. o wprowadzeniu zmiany w uchwale Nr XXII/118/08 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXXI/295/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących umarzania należności dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXIX/180/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno ? Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXI/176/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXXV/436/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Białystok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.