Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

Tytuł:

uchwała nr 101/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kulesze Kościelne obejmujący obszar położony w miejscowości Kulesze Kościelne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Kulesze Kościelne
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 18 pozycja: 191
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.43.41

  uchwała nr 103/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr 120/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dorażnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr 121/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.70

  uchwała nr 104/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla psychologa szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.43.41

  uchwała nr 102/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr XV/97/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXIV/131/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2008r. o wprowadzeniu zmiany w uchwale Nr XXII/118/08 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXXI/295/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących umarzania należności dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXIX/180/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno ? Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXI/176/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.