Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

Tytuł:

uchwała nr XVIII/89/08 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Czyże
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 18 pozycja: 194
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.93.10

  uchwała nr XX/98/09 Rady Gminy Czyże z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.149.1

  uchwała nr 7.34.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.736

  uchwała nr XLIII/417/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3622

  uchwała nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Opodatkowanie nagrody jubileuszowej

  Czy od nagród jubileuszowych, które pracownik otrzymuje co pięć lat, należy potrącać podatek dochodowy?

 • Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy

  Jeżeli mam 54 lata (kobieta), w tym 35 lat i 11 miesięcy pracy czy zakład pracy zobowiązany jest wypłacić mi: nagrodę jubileuszową lub odprawę emerytalną? jakie (...)

 • Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

  Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy stawce miesięcznej np. 1000,00 zł bez innych dodatków a jak przy stawce miesięcznej i zmiennej premii.

 • Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

  Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr XXI/168/08 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr XXV/153/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr 101/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kulesze Kościelne obejmujący obszar położony w miejscowości Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr XV/97/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.18

  uchwała nr XXIV/131/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2008r. o wprowadzeniu zmiany w uchwale Nr XXII/118/08 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tykocin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.