Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

Tytuł:

uchwała nr XXI/111/09 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-09-18
Organ wydający:Rada Gminy Kołaki Kościelne
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 185 pozycja: 1977
Hasła:

Uchwała Nr XXI/111/09 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r.Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz, 708, Nr 170 poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370 z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 227, poz. 1505) uchwala się, co następuje: § 1.  Przenieść plan wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami kwotę 69 514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2.  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/103/09 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 marca 2009 roku ? wykaz zadań  inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3.  Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3. § 4.  Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem: 7 216 601zł; 2) wydatki ogółem: 7 793 748 zł; 3) Deficyt budżetowy w kwocie 577.147 zł pokryty kredytem bankowym długoterminowym. § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Ryszard Albin Kołakowski Załacznik nr 1 do Uchwały Nr. XXI/111/09 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009 r. GGSSS SGSost.zmiany -kopia Zalacznik1.doc

ID: AXNHDS. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.712.6080

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.216.2

  zarządzenie nr 454/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr 164/XXXI/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXIV/184/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXV/146/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.