Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

Tytuł:

zarządzenie nr 99/09 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 9 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-09-18
Organ wydający:Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 185 pozycja: 1983
Hasła:Budżet sprawozdania

Zarządzenie Nr 99/09 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaki Kościelne postanawia: § 2 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy;2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół  w Łomży. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  § 1.  Przyjąć: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:  a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ? 6.723.097,00 zł, wykonanie dochodów wynosi ? 6.498.261,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ? 6.878.675,00 zł, wykonanie wydatków wynosi ? 6.080.782,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2; 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3) objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 2.  Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Wójt mgr. Barbara Wasiulewska Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr. 99/09 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 9 marca 2009 r. Załącznik do zarządzenia Zalacznik1.doc

ID: FUDUVH. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/134/2009 Rady Gminy Masłowice z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008 r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.73.72

  zarządzenie nr 139/09 Rady Gminy Czyże z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

  Spółka na dzień 02/09/2008 została postawiona w stan likwidacji. w związku z powyższym sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 01/09/2008. Czy na okoliczność (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.