Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

Tytuł:

uchwała nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-09-21
Organ wydający:Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 186 pozycja: 1990
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR.0911/149/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/311/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR..0911/148/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/310/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Buksztel w Czarnej Białostockiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.14

  uchwała nr XXXV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu prowizorycznego kąpieliska na Zalewie Wodnym w Czarnej Białostockiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.40.39

  uchwała nr XXII/187/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarna Białostocka na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.40.39

  uchwała nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXVI/152/09 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 8 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXXI/191/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 4 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXV/160/2009 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wysokomazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXX/187/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXXI/362/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu ?Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009? ? Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 ? 2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.