Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

Tytuł:

uchwała nr XV/101/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-20
Organ wydający:Rada Gminy Wąsosz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 19 pozycja: 205
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr XX/132/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.150.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-125/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/123/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynarodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXII/118/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.61

  uchwała nr XLI/162/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1671

  uchwała nr XIII/104/2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XX/93/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 grudnia 2008r. o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XII/70/08 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na ternie Gminy Zabłudów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XXXI/141/08 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XXVI/143/08 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków na rok 2009

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.