Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

Tytuł:

uchwała nr XIX/159/08 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe będące w zasobie lokalowym Gminy Orla

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-20
Organ wydający:Rada Gminy Orla
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 19 pozycja: 208
Hasła:Czynsze: stawki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.168.3746

  uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/187/2008 Rady Gminy Przywidz z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntu i najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Przywidz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5403

  zarządzenie nr 220/2012 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/290/2009 Rady Gminy Oława z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/243/2009 Rady Gminy Oława z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Oława

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5355

  zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/237/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, czynszu za lokale socjalne oraz minimalnej stawki czynszu wolnego w gminnych zasobach mieszkaniowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XV/107/08 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/08 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 26 czerwca 2008 r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i korzystania z gminnych wysypisk odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XV/101/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XX/93/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 grudnia 2008r. o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XII/70/08 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.