Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.192.2

Tytuł:

uchwała nr XLV/565/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 7 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 ? Centrum.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-09-28
Organ wydający:Rada Miejska Białegostoku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 192 pozycja: 2059
Hasła:Drogi,ulice: nazwy ulic
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.1

  uchwała nr XLII/523/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 ? Centrum

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.10

  uchwała nr LIII/688/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 23 - Wysoki Stoczek.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XLI/510/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy parkowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 14 - Mickiewicza.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.261.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR.0911-151/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVIII/766/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu na osiedlu Nr 9 - Jaroszówka

 • DZ. URZ. 2011.2.11

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.192.2

  uchwała nr XXXI/304/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 3 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sowlanach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.192.2

  uchwała nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.192.2

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.192.2

  uchwała nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.192.2

  uchwała nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.