Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

Tytuł:

zarządzenie nr 107/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wizna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-02
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 196 pozycja: 2124
Hasła:Wybory: terminy przeprowadzenia wyborów uzupełniających
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  obwieszczenie nr 713-14/09 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXI/110/08 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.59.57

  uchwała nr XXI/107/08 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXII/117/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXII/116/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wizna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.195.2

  ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 10 września 2009r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.195.2

  porozumienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany porozumienia z dnia 26 lutego 2009 roku dotyczącego wspólnej realizacji remontu dróg powiatowych na terenie gminy Wizna zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.195.2

  porozumienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany porozumienia z dnia 26 lutego 2009 roku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu prze Gminę Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.195.2

  porozumienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża na zakończenie przebudowy drogi powiatowej Nr 1937B na odcinku Modzele Stare ? Wyrzyki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.195.2

  porozumienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1937B w m. Siemień Nadrzeczny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.