Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

Tytuł:

uchwała nr XXXV/208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-13
Organ wydający:Rada Gminy Radziłów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 200 pozycja: 2197
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.54

  uchwała nr XXVI/251/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2894

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II-0911/140/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2010r. dotyczące uchwały Rady Gminy Niwiska Nr XLVI/305/10 z dnia 8 listopada 2010r . w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przyłęk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego ?Borki ? Centrum? obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.336

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-25/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2010r. dotyczące uchwały Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi w miejscowości Sarnów i Czajkowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXXVIII/161/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach samorządowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXVI/202/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2010 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXXIX/181/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXXVI/196/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 września 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego ?Blisko ? Boisko? w Mońkach przy ulicy Gajowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.200.2

  uchwała nr XXXV/191/09 Rady Miasta Suraż z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych położonych na terenie Gminy Suraż


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.