Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.205.2

Tytuł:

zarządzenie nr 0151-12/09 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-20
Organ wydający:Burmistrz Miasta Zambrów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 205 pozycja: 2264
Hasła:Budżet sprawozdania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.68.67

  zarządzenie nr 9/09 Wójta Gminy Zambrów z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.62.60

  uchwała nr 129/XXIX/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.23.24

  uchwała nr 122/XXVIII/08 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.160.1

  uchwała nr 133/XXX/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.45.43

  uchwała nr 124/XXVIII/08 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów

porady prawne online

Porady prawne

 • Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

  Spółka na dzień 02/09/2008 została postawiona w stan likwidacji. w związku z powyższym sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 01/09/2008. Czy na okoliczność (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.205.2

  zarządzenie nr 5/09 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutka-Tartak za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.204.2

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.204.2

  porozumienie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.204.2

  porozumienie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gmine Jedwabne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.204.2

  porozumienie Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 września 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bargłów Kościelny zadań Powiatu Augustowskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1193B Reszki - Łabętnik położoną na terenie Gminy Bargłów Kościelny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.