Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-152/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/572/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-11-02
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 211 pozycja: 2364
Hasła:Alkohol: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2998

  uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3346

  uchwała nr XXXI/153/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.112

  uchwała nr XLIII/176/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.256.4039

  uchwała nr 74/X/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

  Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-150/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/570/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 7 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 14 ? Mickiewicza

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-151/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/138/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania części dotychczasowej drogi położonej w obrębie wsi Koćmiery, gmina Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  uchwała nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Kolno z dnia 16 października 2009r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  uchwała nr XXX/159/09 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.