Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

Tytuł:

uchwała nr XXXI/140/08 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Wysokie Mazowieckie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-21
Organ wydający:Rada Miasta Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 21 pozycja: 220
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.27.50

  porozumienie międzygminne Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Wysokie Mazowieckie zarządzania urządzeniami zaopatrzenia w wodę stanowiącymi własność Gminy Wysokie Mazowieckie dla celów realizacji zadania Gminy Wysokie Mazowieckie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.67

  uchwała nr 107/XVIII/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr 138/XXIII/09 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.45.43

  uchwała nr 109/XIX/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.9.182

  uchwała nr 159/XXVII/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/141/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr 267/XXXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.20.21

  informacja Starosty Białostockiego z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.