Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

Tytuł:

uchwała nr XX/217/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-21
Organ wydający:Rada Gminy Suwałki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 21 pozycja: 224
Hasła:Regulaminy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.869

  uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.115

  uchwała nr XL/790/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

 • DZ. URZ. 2010.111.719

  uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.85.1407

  uchwała nr XXXIII/639/10 Rady Gminy Herby z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. 2011.581.6539

  uchwała nr XV/265/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały XXXIX/403/08 Rady Miasta z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, bedących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

 • Definicja obiektu użyteczności publicznej

  Został do użytku oddany budynek oczyszczalni, gdzie mają miejsce również pomieszczenia pracowników biurowych związanych z obsługą zadań publicznych gminy. Czy taki (...)

 • Szerokość dojść i dojazdów

  Ile metrów powinien mieć trakt pieszo - jezdny i na jakich warunkach może mieć mniej?

 • Zarządca drogi gminnej

  Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

  uchwała nr XX/211/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

  uchwała nr XX/210/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Gminie Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

  uchwała nr 113/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

  uchwała nr XXXI/140/08 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.