Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.226.2

Tytuł:

uchwała nr XXXV/189/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Mońkach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 226 pozycja: 2663
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1918

  zarządzenie nr 66/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1830

  uchwała nr XXVIII/119/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2535

  zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 37/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2730

  uchwała nr XLI/128/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.1.1

  uchwała nr XXIX/154/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana elewacji w trakcie budowy

  W czasie budowy domu jednorodzinnego dokonano szeregu zmian w elewacji, a dopiero po wybudowaniu wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę, nie wspominając jednak, iż (...)

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana (...)

 • Opłata od czynności komorniczych

  Art. 54. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ustanawia opłatę na rzecz komornika za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. (...)

 • Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne

  Czy i ewentualnie na jakich warunkach w umowie (o świadczenie usług), zawartej w wyniku zamówienia publicznego na czas oznaczony, można skutecznie zastrzec prawo wypowiedzenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.226.2

  uchwała nr XXXIII/172/09 Rady Miasta Kolno z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.225.2

  porozumienie Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 października 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Wasilków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.225.2

  decyzja nr OWA-4210-50(7)/2009/3850/V/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła w zakresie działalności ciepłowni Sokółka przedłożonego przez EPS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki 10

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.225.2

  uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.225.2

  uchwała nr XXIX/212/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.