Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

Tytuł:

uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-02
Organ wydający:Rada Gminy Jeleniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 227 pozycja: 2684
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.20.37

  uchwała nr XXVI/158/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.BG.0911-142/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/152/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.51.48

  uchwała nr XV/93/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malesowizna, Okrągłe i Zarzecze Jeleniewskie w Gminie Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXXI/253/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 13 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XLIV/624/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXXVI/165/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 października 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr IX/49/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze terenu położonego między ulicami Górną i Kościelną w kierunku granic administracyjnych miasta

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXXV/183/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXXVIII/227/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 października 2009r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.