Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.230.2

Tytuł:

uchwała nr 152/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów obejmującego tereny przyległe do drogi powiatowej Zambrów ? Cieciorki, położonych na gruntach wsi Nagórki-Jabłoń

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Zambrów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 230 pozycja: 2743
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.188.2

  uchwała nr 148/XXVII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zambrów (zabudowa produkcyjno-usługowa w Starym Laskowcu)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.232.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.BG.0911-168/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 153/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów dotyczącego terenów przyległych do trasy obwodnicy Zambrowa, w ciągu drogi krajowej Nr 8 ? wieś Wiśniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.23.24

  uchwała nr 122/XXVIII/08 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.160.1

  uchwała nr 133/XXX/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.62.60

  uchwała nr 129/XXIX/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.230.2

  uchwała nr 154/XXVI/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.230.2

  uchwała nr XXVI/178/09 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Orlik 2012" w Szepietowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.229.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-165/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/115/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.229.2

  uchwała nr XXIX/102/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.229.2

  uchwała nr XXIX/99/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytuły oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.