Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-170/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 189/XXXVI/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-14
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 233 pozycja: 2812
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr 151/XXVIII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2059

  uchwała nr 75/XLIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.632

  uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Cmolas z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cmolas

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.628

  uchwała nr 46/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.734

  uchwała nr XXII/177 /09 Rady Gminy Grębów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela emeryta

  Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

  Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność oświatową m.in. prowadzimy szkoły i zatrudniamy nauczycieli. Czy wymiar czasu pracy i urlopu nauczyciela (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia stawki dotacji przedmiotowej w 2010 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXIV/119/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mały Płock na lata 2010 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXIV/118/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXXVI/179/09 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.