Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

Tytuł:

uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-23
Organ wydający:Rada Miejska w Suwałkach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 238 pozycja: 2936
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.244.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-132/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 września 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/476/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza, a od północy granicami działek: 11507/1, 11507/2, 11515/2, 11516/2

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.60

  uchwała nr XLII/391/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego ?Borki ? Centrum? obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3734

  uchwała nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/247/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.237.2

  uchwała nr XXVIII/229/09 Rady Gminy Narewka z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.237.2

  uchwała nr 158/XXIX/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.237.2

  uchwała nr XXIX/142/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 3 grudnia 2009r. o określeniu stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.