Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-23
Organ wydający:Rada Miejska w Suchowoli
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 238 pozycja: 2941
Hasła:Czystość i porządek: regulamin utrzymania czystości i porządku
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.164.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.K.K.0911-130/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2009r. stwierdzam nieważność uchwały Nr 339/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-157/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 498/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXXIII/346/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXXIII/345/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/181/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Knyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.