Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.240.2

Tytuł:

aneks nr Nr 4/2009 z dnia 5 listopada 2009r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie współnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-28
Organ wydający:
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 240 pozycja: 2976
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

ANEKS NR NR 4/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie współnej realizacji zadań  w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki Zawarty w dniu 5 listopada 2009 r. pomiędzy Miastem Suwałki, reprezentowanym przez Józefa Gajewskiego - Prezydenta Miasta Suwałki a Gminą Suwałki, reprezentowaną przez Tadeusza Chołko Wójta Gminy Suwałki. Na podstawie § 5 ust. 4 Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 39, poz. 387, poz. 390, poz. 391) ustala się co następuje: § 1. Wysokość dotacji rocznej na 2010 r. wynosi 263.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  § 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego. § 4. Aneks sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Suwałk Józef Gajewski

Wójt Gminy Suwałki Tadeusz Chołko

ID: IULWQ-HRIYC-UHECH-HZNPC-HKTJP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.39.38

  porozumienie Rady Gminy Suwałki z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.298.3

  aneks nr 5/2010 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji rocznej na 2011 rok, na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  aneks nr 3/2009 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.306.3

  aneks nr 6/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 września 2011r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.306.3

  aneks nr 7/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 października 2011r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji rocznej na 2012 rok, na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Suwałki 

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.240.2

  porozumienie Powiatu Bielskiego z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia podstawowych zasad udziału stron w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1670B Orla - Krywiatycze, ul. Wyzwolenia"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.240.2

  porozumienie Starosty Zambrowskiego z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Rutki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.240.2

  porozumienie Starosty Zambrowskiego z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów, Miasta Zambrów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.240.2

  porozumienie nr 3/F/2009 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk ? Józefa Gajewskiego w imieniu, którego działa Czesław Renkiewicz I Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ? Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia ?Przyjmującym? z jednej strony a Gminą Filipów reprezentowaną przez Wójta Gminy Filipów ? Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ? Katarzyny Rusanowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia ?Przekazującym? z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.240.2

  porozumienie z dnia 24 kwietnia 2008r. zawarte w dniu 24 kwietnia 2008r. w Dobrzyniewie Dużym pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zenona Szypcio a Gminą Choroszcz reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy Jerzego Ułanowicza

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.