Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

Tytuł:

uchwała nr XXI/110/08 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wizna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-02-02
Organ wydający:Rada Gminy Wizna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 34 pozycja: 340
Hasła:Statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.170.2

  uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Wizna z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.59.57

  uchwała nr XXI/107/08 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXII/117/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXII/116/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXII/118/09 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.33

  uchwała nr XXI/109/09 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.33

  uchwała nr XXV/242/08 Rady Miasta Supraśl z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.33

  uchwała nr XXV/241/08 Rady Miasta Supraśl z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Supraśl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.33.33

  uchwała nr 253/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008r. sprawie budżetu miasta Łomży na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.33

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Białystok z dnia 31 stycznia 2008r. z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2008 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.