Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

Tytuł:

uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Białowieża

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-02-02
Organ wydający:Rada Gminy Białowieża
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 34 pozycja: 343
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.44

  uchwała nr XIX/104/08 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.13.27

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-25/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2010r. stwierdzające nieważność częśći uchwały Nr XXVI/129/09 Rady Miasta Brańsk z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXI/144/09 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/251/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.45.1271

  uchwała nr XXII/347/09 Rady Gminy Dębica z dnia 22 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za; wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XVIII/96/08 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXI/111/08 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXI/110/08 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.33

  uchwała nr XXI/109/09 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.33

  uchwała nr XXV/242/08 Rady Miasta Supraśl z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.