Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

Tytuł:

uchwała nr XXIV/103/08 Rada Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-02-10
Organ wydający:Rada Gminy Trzcianne
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 47 pozycja: 456
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia,Nauczyciele: nagrody
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-116/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 4 w części: "lub realizowanego" załącznika do uchwały Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/115/2009 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.164.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-102/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części załącznika do uchwały Nr XL/165/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.164.2

  uchwała nr XL/165/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośćoraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.436

  uchwała nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kuryłówka

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

  Czy dyrektor szkoły korzystający z tytułu zajmowanego stanowiska ze zniżki godzin, może mieć godziny ponadwymiarowe i w jakiej wysokości? Np. 3 godz. obowiązkowe i (...)

 • Wynagrodzenie w okresie wypadku przy pracy

  Jestem dyrektorem placówki oświatowej, mam dodatek funkcyjny i motywacyjny. Uległem wypadkowi w drodze z pracy do domu. Czy przysługuje mi 100 % wynagrodzenia, a w związku (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

  uchwała nr XX/134/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Szepietowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

  uchwała nr XVIII/136/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

  uchwała nr XV/100/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bargłów Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

  uchwała nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

  uchwała nr XXII/112/08 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Puńsk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.