Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.76

Tytuł:

uchwała nr XVI/111/09 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Nowy Dwór
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 76 pozycja: 762
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia,Nauczyciele: nagrody
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Białowieża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.3120

  uchwała nr VII/64/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkolach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.11.93

  uchwała nr XIV/88/08 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.2243

  uchwała nr VI/55/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3622

  uchwała nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew

porady prawne online

Porady prawne

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.76

  uchwała nr XVI/109/09 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiancenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.76

  uchwała nr XXI/171/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.75

  uchwała nr XXI/167/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikłego z jej podziału

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.75

  uchwała nr XVII/114/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.75

  uchwała nr XVII/113/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 r


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.