Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.67

Tytuł:

uchwała nr 107/XVIII/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-08
Organ wydający:Rada Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 8 pozycja: 67
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2008-2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.879

  uchwała nr XXII/124/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/107/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/288/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szprotawa na lata 2007-2013

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.66

  uchwała nr 105/XVIII/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.65

  uchwała nr XVI/87/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.64

  uchwała nr XIX/121/08 Rady Gminy Filipów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.63

  uchwała nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/176/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru terminów płatności

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.62

  uchwała nr XXXI/255/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.