Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.68

Tytuł:

uchwała nr XV/120/08 Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Rudawka w gminie Płaska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-01-08
Organ wydający:Rada Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 8 pozycja: 68
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.112.1

  uchwała nr XXVII/193/10 Rady Gminy Płaska z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.51.48

  uchwała nr XV/93/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malesowizna, Okrągłe i Zarzecze Jeleniewskie w Gminie Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.1494

  uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów dla części dotyczącej działki nr 150/9 we wsi Chynów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.67

  uchwała nr 107/XVIII/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.66

  uchwała nr 105/XVIII/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.65

  uchwała nr XVI/87/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.64

  uchwała nr XIX/121/08 Rady Gminy Filipów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.63

  uchwała nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/176/05 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru terminów płatności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.