Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

Tytuł:

porozumienie nr 11/2010 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-05-31
Organ wydający:Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 117 pozycja: 1706
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.179.1

  porozumienie nr 15/2009 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.157.1

  porozumienie nr 15/2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.157.1

  porozumienie nr 14/2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 maja 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  porozumienie nr 12/2010 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.111.1

  porozumienie nr 6/2009 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

porady prawne online

Porady prawne

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Zadaniowy czas pracy - miejsce wykonywania pracy

  Czy pracodawca może nakazać pracownikowi, zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy, przebywać w siedzibie firmy w określonych godzinach?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  porozumienie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 marca 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-95/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/257/10 Rady MIejskiej w Augustowie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-94/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-93/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 maja 2010r. stwirdzające nieważność części uchwały Nr XLVIII/198/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  uchwała nr 150/XXXII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 6 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rutki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.