Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

Tytuł:

zarządzenie nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 131 pozycja: 1782
Hasła:

Zarządzenie Nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt.2  uchwały Nr XLIII/183/09 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje: § 1. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 28 836 990 zł i przychody w wysokości 1 100 000 zł. 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 536 990 zł i rozchody w wysokości 400 000 zł. 3) Na spłatę pożyczki i kredytu przeznacza się kwotę 400 000 zł. 4) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 700 000 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Burmistrz Miasta mgr inż. Jarosław Siekierko  

Załącznik do Zarządzenia Nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 marca 2010 r. Zmniejszyć Dział 750 rozdział 75011 75023 4040 4040 § Kwota w zł 600 750 2 300 Dział rozdział 75011 75023 3020 3020 4440 801 80101 3020 4040 4210 4240 4260 4430 4700 4740 4750 80103 4210 4240

ID: TSQSC-WNIEB-SLITC-KAAZR-IBGOU. Podpisany.

Zwiększyć § Kwota w zł 600 1 200 1 100 75 000 65

4 000 80101 65 35 000 3 000 15 000 1 000 1 000 1 000 2 000 500 2 500 4 000 6 000

80101 80103

4270 4010

80146 80148

4300 4210

Strona 1 / 2

Załącznik do Zarządzenia Nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 marca 2010 r. Zmniejszyć Dział 750 rozdział 75011 75023 4040 4040 § Kwota w zł 600 750 2 300 Dział rozdział 75011 75023 3020 3020 4440 801 80101 3020 4040 4210 4240 4260 4430 4700 4740 4750 80103 4210 4240 80146 80148 801 80110 4300 4210 3020 4040 4240 4260 4370 4410 4740 4750 80146 4300 Razem: 4 000 80101 65 35 000 3 000 15 000 1 000 1 000 1 000 2 000 500 2 500 4 000 6 000 2 420 801 14 900 2 000 51 680 1 000 1 000 1 000 1 000 3550 156 515 Razem: 156 515 80110 4170 4270 3 550 75 000 80101 80103 4270 4010 Zwiększyć § Kwota w zł 600 1 200 1 100 75 000 65

Powyższe zmiany dotyczą wydatków na:  - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej - przeniesień na remont Szkoły Podstawowej Nr 1, zgodnie z wnioskiem  - przeniesień na remont Gimnazjum, zgodnie z wnioskiem 

Burmistrz Miasta mgr inż. Jarosław Siekierko  

ID: TSQSC-WNIEB-SLITC-KAAZR-IBGOU. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.216.2

  zarządzenie nr 454/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.130.1

  zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.217.2

  zarządzenie nr 93/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

  W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym (...)

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.