Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

Tytuł:

zarządzenie nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Burmistrz Moniek
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 131 pozycja: 1783
Hasła:Budżet sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR NR 14/10 BURMISTRZA MONIEK z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2009r. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009r. według, którego:  1. Plan dochodów po dokonanych zmianach 34.311.549,00 zł  2. Wykonanie 32.639.563,46 zł  3. Plan wydatków po dokonanych zmianach 40.413.648,00 zł  4. Wykonanie 38.937.259,23 zł  zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 8 niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać  Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik1.doc Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki za 2009r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik2.doc Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki za 2009r.

ID: VCVQX-ADWNO-MMKMK-JZTBQ-RVXLY. Podpisany. Strona 1 / 3

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik3.doc

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik1.doc Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki za 2009r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik2.doc Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki za 2009r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik3.doc Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych za 2009r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik4.doc Wykonane przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych za 2009r. Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik5.doc Strona 2 / 3

ID: VCVQX-ADWNO-MMKMK-JZTBQ-RVXLY. Podpisany.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2009r. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik5.doc Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2009r. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik6.doc Zrealizowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i Przedszkola w 2009r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik7.doc Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r. Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik8.doc Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009r.

Zastępca Burmistrza Moniek Joanna Kulikowska  

ID: VCVQX-ADWNO-MMKMK-JZTBQ-RVXLY. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2499

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.149.1

  zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.