Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

Tytuł:

zarządzenie nr 108/10 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 132 pozycja: 1785
Hasła:Budżet sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR 108/10 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.  2104, z pózn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, wg którego: - plan dochodów po dokonanych  zmianach wynosi 12.120.158,00zł., - wykonanie 12.145.682,30 zł., w tym : - dochody bieżące plan 10.885.715,00 zł., wykonanie 10.911.239,30 zł., - dochody majątkowe plan 1.234.443,00 zł., wykonanie 1.234.443,00 zł., - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.448.971,00 zł., - wykonanie 10.764.539,86 zł., w tym : - wydatki bieżące plan 8.019.651,00 zł., wykonanie 7.330.913,64 zł., - wydatki majątkowe plan 4.429.320,00 zł., wykonanie 3.433.626,22 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 1.960.984,00 zł., - wykonanie 1.959.496,92 zł., - plan wydatków  po dokonanych zmianach wynosi 1.960.984,00 zł., - wykonanie 1.959.496,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2; § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 20 marca 2010 roku. 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży; § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Wójt Gminy Wysokie  Mazowieckie Henryk Wyszyński   Załącznik do Zarządzenia Nr 108/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik1,2.doc Strona 1 / 2 sprawozdanie za 2009rok

ID: RSYMQ-PSGUF-JWUOZ-WFSRT-SLQKY. przyjety.

Mazowieckie z dnia 10 marca 2010 r. Zalacznik1,2.doc sprawozdanie za 2009rok

ID: RSYMQ-PSGUF-JWUOZ-WFSRT-SLQKY. przyjety.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2499

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.149.1

  zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

  uchwała nr 131/475/10 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr 234/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  uchwała nr XXXI/156/10 Rady Gminy Puńsk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.