Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-100/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/178/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 132 pozycja: 1787
Hasła:Pomoc społeczna: świadczenia z pomocy społecznej,Rozstrzygnięcia Nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1764

  uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.69

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

  uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3877

  uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-143/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

  Czy Domy Dziecka są zobowiązane zapewnić swoim wychowankom lokal mieszkalny lub lokal tymczasowy po uzyskaniu przez nich pełnoletniości i zamiarze usamodzielnienie się? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

  zarządzenie nr 242/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

  zarządzenie nr 108/10 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

  uchwała nr 131/475/10 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.