Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.204.2

Tytuł:

uchwała nr 34/28/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-08-18
Organ wydający:Zarząd Związku Komunalnego Biebrza
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 204 pozycja: 2544
Hasła:

UCHWAŁA NR 34/28/10 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok § 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1: 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 26.500zł, 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 26.500zł, § 2. Objaśnienia zmian planu finansowego zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody Związku Komunalnego Biebrza 1.633.690zł a) bieżące 1.633.690zł, b) majątkowe 0zł. 2) wydatki Związku Komunalnego Biebrza ? 1.517.410zł a) bieżące 306.410zł, b) majątkowe 1.211.000zł. 3) nadwyżkę budżetową w kwocie 116.280zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w latach ubiegłych 4) przychody Związku Komunalnego Biebrza ? 100.000zł 5) rozchody Związku Komunalnego Biebrza ? 216.280zł § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: CXHIM-IRHDX-MYRYH-ZNLFD-QILMX. Podpisany

Strona 1

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Jerzy Demiańczuk

Przewodniczacy Zarządu Związku Komunalnego Biebrza Andrzej Lićwinko

Członek Zarządu Kazimierz Bohusz

Członek Zarządu Tadeusz Ciszkowski

Członek Zarządu Piotr Haffke

Członek Zarządu Jan Joka

Członek Zarządu Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/28/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 21 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/28/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

Id: CXHIM-IRHDX-MYRYH-ZNLFD-QILMX. Podpisany

Strona 2

z dnia 21 czerwca 2010 r. Zalacznik2.doc Objaśnienia zmian planu finansowego na 2010 rok

Id: CXHIM-IRHDX-MYRYH-ZNLFD-QILMX. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.138.1

  uchwała nr 25/18/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.52.49

  uchwała nr IX/29/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowania Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.222.2

  uchwała nr 35/29/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.68.67

  uchwała nr X/33/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.169.1

  uchwała nr 4/5/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.204.2

  uchwała nr XXXV/222/10 Rady Gminy Korycin z dnia 20 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.204.2

  uchwała nr XXIII/214/10 Rady Gminy Augustów z dnia 21 kwietnia 2010r. zmian w budżecie Gminy Augustów na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.204.2

  uchwała nr XXXIV/273/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.204.2

  uchwała nr XXXVIII/303/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.204.2

  uchwała nr L/207/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.