Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.222.2

Tytuł:

uchwała nr 35/29/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-09-03
Organ wydający:Zarząd Związku Komunalnego Biebrza
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 222 pozycja: 2711
Hasła:

UCHWAŁA NR 35/29/10 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr XIII/42/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie załacznikiem Nr 1: 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7.100zł, 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 7.100zł. § 2. Objaśnienia zmian planu finansowego zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi: 1. dochody Związku Komunalnego Biebrza 1.633.690zł a) bieżące 1.633.690zł, b) majątkowe 0zł. 2. wydatki Związku Komunalnego Biebrza ? 1.517.410zł a) bieżące 306.410zł, b) majątkowe 1.211.000zł. 3. nadwyżkę budżetową w kwocie 116.280zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w latach ubiegłych 4. przychody Związku Komunalnego Biebrza ? 100.000zł 5. rozchody Związku Komunalnego Biebrza ? 216.280zł § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: QVWGD-VVNCN-NTPWX-ZTCNW-PRJSN. Podpisany

Strona 1

Członek Zarządu Kazimierz Bohusz

Przewodniczacy Zarządu Związku Komunalnego Biebrza Andrzej Lićwinko

Członek Zarządu Tadeusz Ciszkowski

Członek Zarządu Piotr Haffke

Członek Zarządu Jan Joka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/29/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2010 r. Zalacznik1.doc Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/29/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2010 r. Zalacznik2.doc Objaśnienia zmian planu finansowego na 2010 rok

Id: QVWGD-VVNCN-NTPWX-ZTCNW-PRJSN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.138.1

  uchwała nr 25/18/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.52.49

  uchwała nr IX/29/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowania Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.204.2

  uchwała nr 34/28/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.68.67

  uchwała nr X/33/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.169.1

  uchwała nr 4/5/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.